Tester plasticity

  • DRK209 Plasticity Tester

    Tester plasticity DRK209

    Tester plasticity DRK209 sa používa pre stroj na testovanie plasticity s tlakom 49N na vzorku.Je vhodný na meranie hodnoty plasticity a výťažnosti surovej gumy, plastovej zmesi, gumovej zmesi a gumy (metóda paralelných dosiek)