Azotometer

  • DRK-K616 Automatic Kjeldahl Nitrogen Analyzer

    DRK-K616 Automatický analyzátor dusíka Kjeldahl

    Automatický prístroj na stanovenie dusíka Kjeldahl DRK-K616 je automatický destilačný a titračný systém merania dusíka navrhnutý na základe klasickej metódy stanovenia dusíka podľa Kjeldahla.Základný riadiaci systém DRK-K616, ako aj automatizovaný stroj a náhradné diely pre dokonalosť vytvorili vynikajúcu kvalitu analyzátora dusíka Kjeldahl.Vlastnosti produktu: 1. Funkcia automatického vyprázdňovania a čistenia, ktorá poskytuje bezpečnú a časovo úspornú prevádzku.Dvojka robí...