Tester výkonnosti obalu

  • DRK501 Medical Packaging Performance Tester

    Tester výkonnosti medicínskych obalov DRK501

    Tester výkonnosti medicínskych obalov DRK501 využíva moderné koncepcie mechanického dizajnu a princípy ergonomického dizajnu, využíva pokročilé metódy kombinovaného riadenia zabudovaného softvéru a hardvéru a má inteligentné funkcie analýzy a spracovania údajov.