Trhací tester

  • DRK502 Aluminum Foil Burst Tester

    Tester na prasknutie hliníkovej fólie DRK502

    Tester na prasknutie hliníkovej fólie DRK502 je navrhnutý podľa národnej štandardnej metódy z roku 2015 pre farmaceutické obalové materiály.Je to špeciálny prístroj na testovanie pevnosti obalovej hliníkovej fólie.Jeho výkonové parametre a technické ukazovatele.