Elektrická odstredivka

  • DRK132 Electric Centrifuge

    Elektrická odstredivka DRK132

    Analyzátor vlhkosti DRK126 sa používa hlavne na stanovenie obsahu vlhkosti v hnojivách, liekoch, potravinách, ľahkom priemysle, chemických surovinách a iných priemyselných výrobkoch.