Starnutie Rúra

  • DRK251 Aging Box

    DRK251 Starnutie Box

    DRK251 Thermal Index Test Chamber je vhodná na test tepelnej odolnosti, elektronických súčiastok a mäkčených výrobkov z elektroizolačných materiálov.