Merač prachu

  • DRK117 Dust Meter

    Prachomer DRK117

    Tester stupňa vymletosti DRK116 vyhovuje príslušným normám a je vhodný na testovanie filtračnej kapacity zriedenej suspenzie buničiny, teda stanovenie stupňa vyšľahania.